Thùng 7 Lớp

Thùng 7 Lớp

  • TBQ-KIN001
  • 121

Mô tả

Thùng Vây 7 lớp không in 1050x1000x980mm 

Có nắp chụp trên dưới 1065x1015x100mm